dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

Podstawy elektroniki cyfrowej

Zakres materiału

  • Różnica między elektroniką analogową i cyfrową.
  • Tranzystor jako sterowany elektrycznie klucz.
  • Inwerter CMOS.
  • Bramki logiczne.

Literatura i materiały pomocnicze

Zasady zaliczenia

Aby otrzymać zaliczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • Obecność i aktywność na zajęciach.
  • Konstrukcja układu cyfrowego realizującego zadaną funkcję i jego prezentacja podczas kolokwium zaliczeniowego.

Tematy prac zaliczeniowych

  1. Licznik z wyświetlaczem 7-segmentowym. Układ ma być wyposażony w przycisk i wyświetlacz 7-segmentowy, na którym wyświetlają się liczby od 0 do 9. Naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie wyświetlanej liczby o jeden. Naciśnięcie przycisku przy liczbie 9 powoduje powrót do liczby 0.
  2. Mrugacz. Układ powinien być wyposażony w dwie diody LED, które mrugają z częstotliwością około 1 Hz. Diody powinny świecić w przeciwfazie tj. gdy jedna z nich się świeci, druga powinna być zgaszona i vice versa.
  3. Licznik pierścieniowy. Układ powinien być wyposażony w przycisk i osiem diod LED. Naraz powinna się zapalać tylko jedna dioda. Naciśnięcie przycisku powoduje przejście stanu do kolejnego zapalonej diody. Naciśnięcie przycisku gdy zapalona jest ósma dioda powinno spowodować powrót do stanu gdy zapalona jest pierwsza.
  4. Sumator jednobitowy. Układ powinien być wyposażony w przełącznik (DIP-switch), którym można ustawić wartości dwóch jednobitowych liczb (0 albo 1). Na wyjściu powinny się znajdować dwie diody LED pokazujące w kodzie binarnym wynik dodawania liczb ustawionych na przełączniku (0 – dioda zgaszona, 1 – dioda zapalona).

Kontakt

W sprawach związanych z przedmiotem proszę pisać do mnie na adres maciej.kraszewski[at]apsl.edu.pl, a tytuł wiadomości rozpocząć od “Cyfrowe przetwarzanie sygnałów”.