dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

Domieszkowane struktury nanodiamentowe do zastosowań w sensoryce elektrochemicznej

  • Okres realizacji: 2012
  • Rola: wykonawca
  • Finansowanie: grant NCBiR LIDER/20/91/L-2/11
  • Miejsce: Politechnika Gdańska

Celem projektu było opracowanie metod domieszkowania borem nanokrystalicznych warstw diamentowych syntezowanych w procesie mPA CVD.
Osiągnięcia:

  • zaprojektowanie, konstrukcja i oprogramowanie interferometrycznego systemu do pomiaru grubości syntezowanej warstwy diamentowej in-situ