dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

Metoda Monte Carlo do numerycznego badania wielokrotnego rozpraszania światła spójnego i częściowo spójnego

  • Okres realizacji: 2015 - 2017
  • Rola w projekcie: kierownik projektu
  • Finansowanie: grant NCN 2014/15/N/ST7/04903
  • Miejsce: Politechnika Gdańska

Celem projektu było opracowanie nowej metody numerycznej pozwalającej na skrócenie czasu symulacji propagacji światła w silnie rozpraszających ośrodkach (np. tkankach biologicznych).

Osiągnięcia:

  • opracowanie nowego numerycznego modelu rozpraszanie światła spójnego,
  • implementacja algorytmu Monte Carlo rozwiązywania równania całkowego opisującego zjawisko rozpraszania światła,
  • przeprowadzenie serii eksperymentów mających na celu weryfikację opracowanego modelu.