dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

Publikacje w czasopismach punktowanych MNiSW bez współczynnika IF

 1. M. Kraszewski, J. Pluciński, Simulating propagation of coherent light in random media using the Fredholm type integral equation, Proc. SPIE 10330 (2017).
 2. M.Kraszewski, J. Pluciński, Coherent-wave Monte Carlo method for simulating light propagation in tissue, Proc. SPIE 9760 (2016).
 3. M. Kraszewski, M. Trojanowski, M. Strąkowski, J. Pluciński, Simulating coherent light propagation in a random scattering materials using the perturbation expansion, Proc. SPIE 95260, 95260M (2015).
 4. M. Kraszewski, M. Trojanowski, M. Strąkowski, Efficient signal processing in spectroscopic optical coherence tomography, Proc. SPIE 93330, 93330V (2015).
 5. M. Kraszewski, M. Trojanowski, J. Pluciński, M. Strąkowski, Advanced Monte Carlo simulator of the polarization-sensitive optical coherence tomography systems, Proc. SPIE 933314, 933314X (2015).
 6. M. Strąkowski, M. Kraszewski, P. Strąkowska, M. Trojanowski, Polarization-sensitive spectroscopic optical coherence tomography for multimodal imaging, Proc. SPIE 93123, 93123X (2015).
 7. P. Strąkowska, M. Trojanowski, M. Gardas, M. Głowacki, M. Kraszewski, M. Strąkowski, Nanoparticle doped hydroxyapatite material evaluation using spectroscopic polarization sensitive optical coherence tomography, Proc. SPIE 93122, 93122X (2015).
 8. M. Trojanowski, M. Kraszewski, M. Strąkowski, B. Kosmowski, J. Pluciński, Polarization- sensitive optical coherence tomography for ceramic materials inspection, Photonics Letters of Poland, Vol. 6(4), pp. 139-141 (2014).
 9. M. Strąkowski, M. Kraszewski, M. Trojanowski, J. Pluciński, Time-frequency analysis in optical coherence tomography for technical objects examination, Proceeding SPIE 9132, 91320N (2014).
 10. M. Kraszewski, M. Trojanowski, M. Strąkowski, J. Pluciński, B. B. Kosmowski, Novel approach to modeling spectral-domain optical coherence tomography with Monte Carlo method, Proceeding SPIE 9131, 91390U (2014).
 11. M. Trojanowski, M. Kraszewski, M. Strąkowski, Parallel multithread computing for spectroscopic analysis in optical coherence tomography, Proceeding SPIE 9139, 91390E (2014).
 12. M. Kraszewski, Zastosowanie symulacji metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) w kształceniu inżynierów w zakresie optyki i elektrodynamiki, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Zastosowanie komputerów w nauce i technice, Nr 36 (2013), s. 103- 106.
 13. M. Kraszewski, R. Bogdanowicz, In-situ optical diagnostics of boron-doped diamond films growth, Photonics Letters of Poland, Vol. 5 (2013), No. 4, pp. 140-142.