dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

SpecOCT – Polaryzacyjna optyczna tomografia koherentna ze spektroskopową analizą materiałów i obiektów technicznych

  • Okres realizacji: 2012 - 2015
  • Rola: główny wykonawca
  • Finansowanie: grant NCBiR LIDER/32/205/L-3/11
  • Miejsce: Politechnika Gdańska

Celem projektu było połączenie dwóch rozszerzeń optycznej tomografii koherentnej (OCT): OCT z analizą stanu polaryzacji światła oraz OCT z analizą spektroskopową w jeden system przeznaczony do diagnostyki materiałów technicznych (m.in. nanokompozytów).

Osiągnięcia

  • opracowanie nowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnału w optycznej tomografii koherentnej,
  • oprogramowanie systemów OCT z użyciem języków C/C++, LabView oraz Matlab