dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

Środowisko obliczeniowe Octave

Lista pytań do kolokwium zaliczeniowego

Na oceny od dostatecznej do dobrej należy odpowiedzieć na dwa z poniższych pytań:

  1. Co to jest iloczyn macierzy i jak przy jego pomocy zapisać układ równań liniowych?
  2. Jak przy pomocy środowiska MATLAB/Octave rozwiązać układ równań liniowych i obliczyć macierz odwrotną?
  3. Na czym polega metoda Newtona rozwiązywania równań nieliniowych?
  4. Jak w środowisku MATLAB/Octave przekazać funkcję jako argument do innej funkcji i do czego można tę technikę zastosować?

Na ocenę bardzo dobrą należy odpowiedzieć dodatkowo na jedno z poniższych pytań:

  1. Jak za pomocą środowiska MATLAB/Octave przeprowadzić symulację procesu ładowania kondensatora w obwodzie RC?
  2. Jak z pomocą środowiska MATLAB/Octave obliczyć prąd płynący w obwodzie prądu stałego złożonego ze źródła napięcia, diody i rezystora?

Konkrente pytania będą wybrane przez prowadzącego.