dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

Środowisko obliczeniowe Octave. Blok 2

Macierze i rozwiązywanie równań liniowych.

Cele zajęć

Podstawy algebry macierzy i rozwiązywania układów równań liniowych:

  • Iloczyn macierzy
  • Transpozycja macierzy
  • Macierzowy zapis układów równań
  • Wyznacznik i rząd macierzy
  • Macierz odwrotna
  • Rozwiązywanie układów równań w środowisku MATLAB/Octave

Przykłady zastosowań środowiska MATLAB/Octave do problemów inżynierskich:

  • Obliczenie rozkładu temperatury w podgrzewanym pręcie.