dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

dr inż. Maciej Kraszewski

inżynier

menedżer R&D

nauczyciel akademicki

Środowisko obliczeniowe Octave

Podczas zajęć poznamy język programowania MATLAB i jego open-source’owy odpowiednik GNU Octave. Jest to jedno z najpopularniejszych obecnie narzędzi stosowanych do obliczeń numerycznych, analizy danych, przetwarzania obrazów czy symulacji komputerowych.

Poznamy nie tylko składnię języka i zaawansowane konstrukcje programistyczne, które wspiera. Cały przedmiot oparty będzie o case study, podczas których rozwiążemy rzeczywiste problemy inżynierskie z różnych dziedzin.

Program podzielony jest na sześć bloków. Podczas każdego z bloków poznamy pewne elementy języka MATLAB oraz jedno z jego zastosowań.

Zmiany zasad organizacji przedmiotu

Z powodu konieczności przejścia na nauczanie zdalne zmieniamy zasady organizacji przedmiotu na następujące:

  1. Na początku tygodnia (poniedziałek – środa) umieszczał będę zadanie programistyczne na ten tydzień wraz ze wstępnymi materiałami. Materiały zawierać będą wiedzę potrzebną do rozwiązania zadania, ale bez przykładów pomagających bezpośrednio w napisaniu kodu rozwiązania.
  2. Dodatkowe materiały wraz z przykładami kodu w języku MATLAB/Octave będą się pojawiać w soboty.
  3. Za przesłanie poprawnego rozwiązania zadania do piątku można otrzymać dodatkowego 50% punktów.
  4. Do każdego zadania obowiązuje deadline podany w jego opisie.
  5. Zadania wysyłamy na mail: maciej.kraszewski[at]apsl.edu.pl z tytułem w formacie: <imię i nazwisko> Octave zadanie <numer zadania>.
  6. Zaliczenie odbędzie się na podstawie rozwiązań przesłanych zadań.

Program

Pytania na kolokwium zaliczeniowe

Lista pytań znajduje się pod tym linkiem.